history

De oprichters hebben een geschiedenis in mijnbouw, post mijnbouw, de energie – en materialensector, reconversie van economie en ruimte, ontwikkelen van cultureel erfgoed en regionale identiteit. De thuisbasis is de Belgisch Limburgse Mijnstreek, maar er is ervaring in mijngebieden wereldwijd. En er is een internationaal netwerk van onafhankelijke collega’s – consultants met dezelfde ervaring.


The creators have a history in mining, post-mining, the energy and materials sectors, the reconversion of economy and spaces, the development of cultural heritage and regional identity. Their home base lies in the Mining Region of Belgian Limburg, but they have experience with mining regions all over the world. They also have an international network of independent colleagues – consultants with the same experience.