operation

De CSVO transit_LAB betrekt haar aandeelhouders in het bestuur én in de werking van de vennootschap:

  • Een contactforum voor kennisdeling en netwerking: open vergaderingen over de vooruitgang van de projecten.
  • Generatieve projectontwikkeling: combinaties van inzichten en talenten om vernieuwing te stimuleren. De capaciteiten en talenten van de aandeelhouders worden maximaal benut om projecten met een maatschappelijke meerwaarde vorm te geven.
  • Participeren in projecten: via het aandeel in transit_LAB worden de aandeelhouders zelf deelgenoot in de ontwikkelde projecten.
  • De gerealiseerde projecten moeten een portfolio van waarde genererende projecten opleveren.

The cooperative society transit_LAB includes its shareholders in its management and its activities:

  • A contact forum for knowledge sharing and networking: open meetings concerning the projects’ progress.
  • Generative project development: combinations of insights and talents to stimulate innovation. The capacities and talents of individual shareholders are used to their full potential in order to create projects with added social value.
  • Participation in projects: via their shares in transit_LAB, the shareholders become a part of the developed projects.
  • The realised projects are to produce a portfolio of value-generating projects.