PARTICIPATE

Bouw mee aan transit_LAB en help het evenwicht tussen economie, ecologie en emotie te herstellen!
Geef kansen aan concrete projecten die de wereld mooier en beter maken en die verder bouwen op goede tradities,  kennis en engagement. Investeren én mee je ideeën op tafel leggen, dat kan als aandeelhouder bij transit_LAB. Onze ambitie: vernieuwing in de handen leggen van geëngageerde mensen, bedrijven en verenigingen. Mee investeren is natuurlijk wel (beperkt) risico nemen, maar transit_LAB is een open coöperatieve vennootschap gericht op sociaal ondernemersschap, waar iedereen echt zijn / haar zeg mag doen en wegen op de besluitvorming. Uiteraard streven we naar een goed rendement voor wie die mee de uitdaging aangaan. Wij zoeken deelnemers!  Investeer een bedrag tussen € 100 en € 15.000 en help mee het verschil te maken.

Download hier je aanmeldingsformulier en neem contact op met Paul Boutsen via paul.boutsen@transit-lab.be of bel + 32 477 632920


Build transit_LAB together with us and help restore the balance between economy, ecology and emotion ! Give real chances to concrete projects that make this world a better and more beautiful place and that build upon good traditions, knowledge and commitment. As shareholder in the cooperative company transit_LAB you invest and share your ideas. Our ambition: to put innovation in the hands of committed people, companies and organisations. Being shareholder, means also to be willing to take a (limited) risk. But transit_LAB is an open cooperative company, where everybody can put his or her idea’s on the table en participate in the big decisions. Of course we strive for a good return for those who take the challenge. We are looking for participants. Invest between € 100 (minimum) and € 15.000 (maximum) and help us make the difference.

Download your application form here and contact Paul Boutsen via paul.boutsen@transit-lab.be or call + 32 477 632920.