WASTE REFINERY

Het alternatief voor verbrandingsovens en stortplaatsen !

De maatschappij staat voor een grote uitdaging inzake hergebruiken van materialen. Transit_LAB heeft de oplossing! WASTE  REFINERY is een (aangepaste) toepassing van betrouwbare technologie uit de mijnbouw.

De ‘WASTE REFINERY’ is een hoog performante scheidings – en zuiveringsinstallatie die al de bruikbare grondstoffen uit huishoudelijk afval wint.
Enerzijds is er de energie-dragende fractie, een brandstof, vergelijkbaar met steenkool, die gemaakt wordt uit de hoog calorische fractie van het afval. Deze kan dienen voor co-verbranding of als basis voor het maken van syngas.
Anderzijds worden alle recycleerbare fracties terug in de economie gebracht als grondstof.

WASTE REFINERY is in 2013 / 2014 door transit_LAB ontwikkeld voor een Intercommunale maatschappij voor huisvuilverwerking in Tsjechië en wordt nu door cvba transit_LAB & nv IPAS wereldwijd gepromoot.

Deze nieuwe techniek is vooral economisch en ecologisch sterker dan huidige technieken: lage investering, lage kosten, positieve return voor mens en milieu. Transit_LAB gelooft dat dit een wereldwijde toepassing zal kennen en bereidt zich voor op een industriële toepassing van dit project. Daarvoor is een diepgaand engagement aangegaan met de nv IPAS.

De grote voordelen:
•    Een investeringskost van 10 % van een klassieke verbrandingsoven, gebruik makend van soliede en bewezen technologie.
•    Een kostprijs tussen € 35 en €56 / ton, zonder de valorisatie van materialen en brandstof.
•    Een maximaal en direct hergebruik van materialen.
•    Controle op alle milieutechnische neveneffecten.

Dit project werd ontwikkeld samen met IPAS  www.ipas.world
Transit_LAB zoekt industriële investeerders voor dit project.

Vraag uw folder aan of download hier