De kolenwasserij van Beringen

De kolenwasserij is het grootste industriële erfgoedgebouw van Vlaanderen en staat al 30 jaar te verkommeren. Het Vervolg, partner van transit_LAB, verzet zich, samen met de Limburgse mijnwerkers- en erfgoedverenigingen tegen de afbraak. In de zomer nam transit_LAB twee opmerkelijke initiatieven om een duurzame toekomst van dit monument te bewerkstellingen. 1/ de coproductie van de fototentoonstelling en boek TRIAGE die de problematiek (eindelijk) in zijn juiste internationale context plaatst en 2/ een studie i.o.v. de eigenaar van het gebouw naar een visie en duurzame herontwikkeling. De studie zelf is (nog) niet vrijgegeven door de opdrachthouder, omwille van het disruptieve karakter van de visie en oplossing. Maar het potentieel om in Beringen een ‘wereld project’ te realiseren dat een grote rol kan spelen in de verduurzaming van Vlaanderen is aangetoond. Maar dan moet de technische inhoud van het gebouw bewaard blijven: veredelingstechnologie is de toekomst !