mijnwerker in Oekraïne

HOME

Publiek, bedrijven en professionals werken samen aan vernieuwing in de economie. Veel ‘reconversie – strategieën’  kunnen beter geworteld worden in wat er al is: de bevolking, de kennis en de troeven van de streek. Dat geldt voor alle industriegebieden en steden wereldwijd, waar groei én omschakeling aan de orde zijn. De mens moet blijven gaan voor vooruitgang, voor verbetering van welzijn en voor samenwerking… Transit_LAB schept kansen en brengt mensen samen.


Many of the ‘reconversion strategies’ are to be better rooted in what is already present: the population, knowledge and assets of regions. This applies for all industrial areas and cities worldwide, where growth and transition are important factors. Mankind must continue to strive for progress, for improvement of well-being and for co creation. Transit_LAB creates opportunities and brings people together.